Podstawowe błędy przy wyliczaniu wskaźnika:

1. Brak opublikowanego wskaźnika z powodu:

  • braku wykwalifikowanej kadry,
  • braku danych od dostawcy ciepła,
  • braku w rozporządzeniu wskaźnika wi dla danego nośnika (RDF),
  • uznania za przepis nieobowiązujący,
  • uznanie wartości wskaźnika za kompromitujący dystrybutora,
  • uznanie wartości wskaźnika za nierealny.

2. Publikowanie jako wskaźnika wP,c podpowiedzi z tabelki np. 0,8; 1,1; 1,2.

3. Błędny wynik z powodu:

  • pozyskania błędnych danych wyjściowych,
  • zastosowanie wskaźników wi nieodpowiednich nośników,
  • przyjęcia ciepła spalania zamiast wartości opałowej dla gazu ziemnego,
  • błędów rachunkowych, pomylenie jednostek (GJ z MWh).

4. Wyliczanie uśrednionego wskaźnika dla kilku niezależnych sieci.

5. Pomijanie mniejszych sieci przy prezentacji danych.