Informacja Naczelnej Izby Notarialnej dotycząca roli notariuszy przy wykorzystywaniu świadectw charakterystyki energetycznej budynków:

...Zmiany dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Jedna z nich dotyczy roli notariusza – choć ustawodawca precyzuje ją jednoznacznie, nie brakuje błędnych interpretacji.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 11 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy Prawo budowlane od dnia 28 kwietnia notariusze będą zobowiązani do odnotowania w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu faktu przekazania świadectwa przez zbywca. W przypadku nieprzekazania takiego świadectwa notariusz jedynie pouczy o karze grzywny ciążącej na podmiocie zobowiązanym. Nie będzie – jak donoszą media – ani jej ustalał każdorazowo indywidualnie podczas sporządzania aktu notarialnego, ani tym bardziej jej wymierzał – podkreślił not. Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej. 

W praktyce oznacza to, że od dnia 28 kwietnia osoba, która zawiera umowę sprzedaży nieruchomości albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i nie posiada wymaganego świadectwa charakterystyki energetycznej, może bądź przesunąć termin zawarcia umowy do dnia uzyskania świadectwa, bądź zawrzeć umowę, licząc się z koniecznością zapłacenia grzywny, o czym zostanie poinformowana przez notariusza.